Aktuálně


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Na doporučení KHS je z důvodu karanténních opatření v DpS KUBEŠOVA vyhlášen

ZÁKAZ NÁVŠTĚV    do odvolání. 

Dále bude postupováno dle aktuálního vývoje epidemické situace.

 

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV NADÁLE TRVÁ !!!

Usnesením vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020 jsou však možné výjimky. 

  

Pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků

do Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova.

 

Podle usnesení Vlády české republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 se zakazují návštěvy v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Dne 30. 11. 2020 schválila Vláda ČR s účinností od 5. 12. 2020 tyto výjimky pro návštěvy:

 • osoby, které se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem
 • osoby, které absolvovaly nejpozději do 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
 • osoby, které v době 90 dní přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (originál nebo kopii)

 

Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření zařízení.

 

 

Režimová opatření Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova

 • Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní hodiny:

Pracoviště Koutkova:

středa, pátek, sobota - od 13:00 do 17:00 (poslední návštěvník podstupuje antigenní test v 16:00, do 17:00 opouští budovu)

Pracoviště Kubešova:

ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 28.01.2020 do odvolání.

 

Opatření zákazu návštěv je nezbytné pro snížení rizika nákazy klientů i rizika ohrožení péče z důvodu onemocnění nebo karantény personálu.

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 • Termín návštěvy je nutné si minimálně den předem objednat prostřednictvím objednávacího systému na webových stránkách dpstrebic.cz (bude zprovozněn v od 7.12.)nebo telefonicky u sociálních pracovnic, které termín návštěvy do objednávacího systému na webu zapíšou. Nebude-li návštěvník objednán, musí vyčkat mimo budovu na čas, který nemá nikdo zamluven.

 

 • Před zahájením návštěvy vyplní návštěvník Čestné prohlášení. V případě, že bude absolvovat POC test, podepíše Informovaný souhlas.

 

 • Doporučená délka návštěvy je 60 minut, počítáno od potvrzení negativního výsledku testu (příp. po doložení dokladu o prodělání nemoci COVID-19 a podpisu Čestného prohlášení).

 

 • Počet návštěvníků je omezen na jednu dospělou osobu v objednaném čase (je možné dva návštěvníci k jednomu klientovi, ale každý si zamluví svůj termín návštěvy).

 

 • Osobám, jejíchž výsledek antigenního testu bude pozitivní, nebude návštěva povolena.

 

 • Návštěvníci si před zahájením návštěvy nasadí nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Mohou použít vlastní respirátor v originálním balení, který na místě rozbalí, nebo si zakoupí respirátor na místě (cena 16,- Kč). Platbu je třeba uhradit hotově na místě.

 

 • Návštěvníci jsou povinni mít ochranné pomůcky nasazené po celou dobu návštěvy. V případě, že bude zjištěno, že návštěvník tuto povinnost porušuje, bude mu návštěva ukončena a další návštěva mu nebude umožněna.

 

 • Navštěvovaní klienti budou mít dle jejich psychických i fyzických možností na ústech a nose ochranou roušku. Rouška bude dle možností také nasazena klientovi, který bude přítomen návštěvy spolubydlícího na dvoulůžkovém pokoji.

 

 • Návštěvníci se při návštěvě zdržují pouze u klienta na pokoji, nevycházejí do ostatních společných prostor.

 

 

 

 

Péče v covidovém prostředí.

IMG_0535.JPG  IMG_0534.JPG    IMG_0542.JPG  IMG_0541.JPG  

Aktuální informace pro veřejnost (COVID – 19)

Bohužel ani našemu zařízení na Koutkově ulici se přes zvýšená hygienická opatření nevyhnula nákaza COVID–19. Přestože dodržujeme všechna opatření dle epidemiologického plánu, onemocnění se projevilo u několika klientů i zaměstnanců domova.

Tato mimořádná situace je pro nás velmi pracovně náročná vzhledem k nemocnosti nejen klientů, ale i personálu. Celkový provoz v zařízení je vystaven vysokému pracovnímu nasazení.

Chtěli bychom Vás poprosit, buďte prosím shovívaví a mějte trpělivost, pokud vám vrchní sestra nebo staniční sestry ihned nezvednou telefon, když se budete chtít zeptat na zdravotní stav Vašeho blízkého či příbuzného – pravděpodobně právě pečují o některého z nich.

Aktuální situaci v domově konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí v Třebíči.

Jsme velmi rádi, že v domově na Kubešově ulici v současné době nemá žádného pozitivně testovaného klienta ani zaměstnance.

Věříme, že se nám společnými silami podaří situaci zvládnout a děkujeme za pochopení.

                                                           Tým DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova

 

 

 

         

 

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

! INFORMACE PRO RODINY A PŘÁTELE DOMOVA!

Je možné zprostředkovat  VIDEOHOVOR s vašimi blízkými pomocí aplikace WhatsApp. 

 

Pro poskytnutí bližších informací a zprostředkování videohovoru se prosím obracejte v době od pondělí do pátku 8:00 - 14:30 hod. na kontakty:

Dps Koutkova: Krejčová Renata, mob. 730 540 929 

Dps Kubešova: Zettelmannová Svatava, mob. 737 831 537.

 

 

 

DpS Koutkova přehled akcí pořádaných od 18.01.2021 - 22.01.2021

Datum konání: 21. 1. 2021 - 22. 1. 2021

Individuální činnost

Více

Publikováno 5. 4. 2017 7:26

DpS Kubešova přehled akcí pořádaných od 18.1.2021 - 22.01.2021

Datum konání: 21. 1. 2021 - 22. 1. 2021

Individuální činnost

Více

Publikováno 21. 3. 2017 6:10