Aktuálně


 

DOBROVOLNÍCI Z ČEZu

23.6.2021 jsme se účastnili projektu "Zapojme se" tzv. firemní dobrovolnictví.

Parta šikovných chlapíků z dukovanské elektrárny místo své vlastní práce investovali své úsilí a energii, aby pomohli naší organizaci. Firma ČEZ, hradí náklady na jejich mzdu, pomůcky, materiál a stravu, tak jako by byli ve svém zaměstnání. Hned od rána se dobrovolníci s nadšením pustili do práce. Zpočátku jsme měli jisté obavy, že nám nebude přát počasí. Během dopoledne se však začalo vyjasňovat a práce šla všem pěkně od ruky. Práci, kterou jsme si naplánovali, dobrovolníci mistrně zvládli. Během jednoho dne dobrovolníci stihli natřít přibližně 50 metrů plotu kolem areálu budovy domova na Koutkové. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci celé akce. Dobrovolníci odvedli opravdu velký kus práce a ještě jednou jim od nás patří upřímné a srdečné díky.

DSC03232.jpg 

 

VYCHÁZKY KLIENTŮ MIMO DOMOV JSOU OPĚT MOŽNÉ.

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY PLATNÉ OD 8.6.2021

Doporučené návštěvní hodiny: 13:00 - 16:00.

Doporučená délka návštěvy: 60 minut.

Návštěvníci v DpS Koutkova se ohlásí a zapíšou na recepci. 

Návštěvníci v DpS Kubešova se zapíší při vstupu do budovy a na požádání personálu se prokáží planým dokladem viz. níže. 

Návštěvy jsou povoleny za těchto podmínek:

  • Návštěvník předloží doklad o podstoupení RT-PCR testu s negativním výsledkem, ne starší než 7 dní (může být i SMS).
  • Návštěvník předloží doklad o podstoupení antigenního testu s negativním výsledkem, ne starší než 72 hodin (může být i SMS). Může se jednat o test podstoupený v rámci povinného testování zaměstnanců – dokládá se potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.
  • Návštěvník předloží doklad o prodělání onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech (může být i SMS).
  • Návštěvník předloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, kdy od aplikace 1 dávky uplynulo nejméně 22 dní (ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka), přičemž návštěvník nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.
  • Návštěvník předloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní, přičemž návštěvník nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.
  • Dětský návštěvník předloží potvrzení školy nebo čestné prohlášení zákonného zástupce, že absolvoval antigenní test ve škole s negativním výsledkem.
  • Návštěva jde za klientem v paliativní péči.

 

Režimová opatření, která je nutná při návštěvě dodržet

  • Návštěvník je povinen po dobu návštěvy používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95.
  • Děti do 2 let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest. Děti od 2 do 15 let věku jsou povinny použít roušku nebo respirátor.

 

 

 

Podporujeme projekt " Senioři v krajích"

V rámci projektu bylo vytvořeno deset dílů vzdělávacích, tematických videoklipů. Ty mají za úkol informovat veřejnost o problémech nejen starší generace. Video spoty odpovídají na otázky v oblasti péče o seniora v rodině, seniorské obálky (I.C.E. karta), stárnutí ve zdraví, dobrovolnictví, age managementu, násilí na seniorech, mezigeneračnímu soužití, veřejnému prostoru i například nyní velmi aktuální kyberbezpečnosti. Krátké animované klipy jsou určené lidem všech generací.

Videa můžete shlédnout na Youtube zde:  

https://www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ 

V případě dotazů či podnětů k této problematice se můžete obracet na RNDr. Marii Kružíkovou      (mob.770116500, marie.kruzikova@mpsv.cz), která je koordinátorkou projektu pro Kraj Vysočina, Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, Odbor sociálních služeb a sociální práce, Odd. stárnutí a sociálního začleňování

 

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

! INFORMCE PRO RODINY A PŘÁTELE DOMOVA!

Je možné zprostředkovat  VIDEOHOVOR s vašimi blízkými pomocí aplikace WhatsApp. 

 

Pro poskytnutí bližších informací a zprostředkování videohovoru se prosím obracejte v době od pondělí do pátku 8:00 - 14:30 hod. na kontakty:

Dps Koutkova: Krejčová Renata, mob. 730 540 929 

Dps Kubešova: Zettelmannová Svatava, mob. 737 831 537.

 

 

DpS Koutkova přehled akcí pořádaných od 19.7.2021 - 25.07.2021

Datum konání: 19. 7. 2021 - 25. 7. 2021

Individuální činnost

Více

Publikováno 5. 4. 2017 7:26

DpS Kubešova přehled akcí pořádaných od 19.07.2021 - 25.07.2021

Datum konání: 19. 7. 2021 - 25. 7. 2021

Plán akcí 29. týden

Více

Publikováno 21. 3. 2017 6:10