V současné době máme volné dvě pracovní pozice 

"VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU",

"SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE" 

viz. níže

 

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova,

příspěvková organizace

 vypisuje

výběrové řízení na pozici

„VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU“

 

 

     Kvalifikační a jiné požadavky:

 • SŠ vzdělání s maturitou
 • prokazatelná praxe v řízení kolektivu – alespoň 2 roky
 • samostatnost
 • rozhodnost
 • zodpovědnost
 • velmi dobré organizační schopnosti
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • schopnost nekonfliktního jednání s lidmi
 • schopnost pracovat v týmu
 • pečlivost ve vedení administrativy
 • schopnost pružně a rychle reagovat na požadavky
 • časová flexibilita
 • velmi dobrá znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook, Internet
 • řidičské oprávnění skupiny B

 

    Výhodou:

 • praxe v provozu zařízení sociální péče
 • znalost práce s programem CYGNUS
 • absolvent Hotelové školy

 

    Typické činnosti vykonávané na této pozici:

 • zajišťování bezproblémového provozního chodu domova
 • spolupráce s dodavatelskými firmami (při opravách a rekonstrukcích)
 • vedení oddělení stravování (ve spolupráci s vedoucím stravování)
 • vedení pracovníků úklidu, vrátnice, údržby a prádelny
 • vedení rozpisu směn a příprava podkladů pro mzdy podřízených pracovníků
 • sledování, vykazování a vyhodnocování nákladů
 • vedení skladu čistících a dezinfekčních prostředků
 • zajišťování potřebných oprav
 • vedení lhůtníků revizí
 • vedení evidence odpadů
 • evidence bezpečnostních listů
 • zpracování přehledu o autoprovozu, spotřebě plynu, elektřiny, vody
 • evidence a zajištění nákupu kancelářských potřeb
 • evidence kontrol a oprav výtahů, komínů
 • zajištění jednání s dodavatelskými firmami v oblasti BOZP a PO
 • zpracování a aktualizace provozních směrnic

 

    Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • možnost vzdělávání a osobního růstu
 • 10. platovou třídu
 • zajímavou a různorodou práci

 

    Předpokládaný nástup:   nejpozději 1. října 2019

 

    Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • datum a podpis zájemce

 

    K přihlášce je nutno doložit:

 • motivační dopis
 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Informace ohledně GDPR – vypsané výběrové řízení.docx (vyplnit a doložit k přihlášce)

 

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Koutkova 302, 674 01 Třebíč do 23. července 2019.

Na obálku, prosím, napište „Výběrové řízení – neotevírat“.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nevybrat žádného z uchazečů bez udání důvodu.

 

Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v kanceláři personalistky. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Helena Chalupová, mobil: 734 391 827, e-mail: reditelka.dpstrebic@gmail.com

Jana Vejmelková, mobil: 731 549 130, e-mail: personalista.dpstrebic@gmail.com

 

 

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova,

příspěvková organizace

 vypisuje

výběrové řízení na pozici

„SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE“

 

Kvalifikační a jiné požadavky:

 • v rozsahu stanoveném v § 110 zákona č. 108/2006 Sb.
 • znalost zákona 108/2006 Sb.
 • samostatnost
 • zodpovědnost
 • příjemné vystupování
 • smysl pro týmovou práci
 • velmi dobré komunikační schopnosti, empatie a schopnost jednat s lidmi
 • velmi dobré organizační schopnosti
 • časová flexibilita
 • znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook, Internet
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

 

Výhodou:

 • praxe v oboru
 • znalost práce s programem CYGNUS
 • praxe v tvorbě metodik
 • zkušenosti s tvorbou individuálních plánů
 • zkušenosti s tvorbou standardů kvality
 • zkušenosti s novými modely péče – bazální stimulace, biografický model péče apod.
 • zkušenost s vedením pokladny

 

Typické činnosti vykonávané na této pozici:

 

 • výkon sociálního šetření
 • vedení sociální agendy
 • poskytování sociálního poradenství
 • tvorba a aktualizace standardů kvality sociálních služeb
 • tvorba metodik
 • úzká spolupráce se zdravotním úsekem

 

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou - zástup za MD
 • možnost vzdělávání a osobního růstu
 • 10. platovou třídu
 • zajímavou práci

 

Předpokládaný nástup:         nejpozději 1. 10. 2019

 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • datum a podpis zájemce

 

K přihlášce je nutno doložit:

 

 • motivační dopis
 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Informace ohledně GDPR _ vypsané výběrové řízení.docx (vyplnit a doložit k přihlášce)

 

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Koutkova 302, 674 01 Třebíč do 23. července 2019 včetně.

Na obálku, prosím, napište „Výběrové řízení – neotevírat“.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nevybrat žádného z uchazečů bez udání důvodu.

 

Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v kanceláři personalistky. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Helena Chalupová, tel. 568 821 219, mobil: 734 391 827, e-mail: reditelka.dpstrebic@gmail.com

Jana Vejmelková, tel. 568 821 302, mobil: 731 549 130, e-mail: personalista.dpstrebic@gmail.com

 

 

 

Informace ohledně GDPR – vypsané výběrové řízení.pdf

Informace ohledně GDPR – k případnému výběrovému řízení.pdf