Fulltextové vyhledávání

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., poskytuje pobytové služby v domově pro seniory Koutkova – Kubešova v zařízeních na Koutkové a Kubešové ulici v Třebíči.

Pro naše klienty celoročně zabezpečujeme služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní a ošetřovatelská péče poskytovaná všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách ve spolupráci s ošetřujícími lékaři
 • zprostředkování dalších doplňkových služeb např. kadeřnictví, pedikúra, canisterapie apod.

Cílová skupina:

 • Osoby starší 65 let, trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního stavu, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.

Vize:

 • Naším cílem je budovat na profesionální úrovni příjemné místo pro život seniorů s respektem k jejich individuálním potřebám.

Poslání:

 • Naším posláním je poskytovat nepřetržitě pobytovou sociální službu seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či změněného zdravotního stavu a svoji nepříznivou sociální situaci nedokážou zvládnout bez pravidelné pomoci jiné fyzické osoby. Chceme dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti u našich klientů. Podporujeme kontakty s rodinami a okolím, navazujeme přitom na jejich dosavadní vědomosti a zkušenosti s cílem přispět k prožití aktivního a důstojného stáří jako plnohodnotné etapy jejich života.