Fulltextové vyhledávání

20. 6. Květa

Zítra: Alois
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., poskytuje pobytové služby v domově pro seniory Koutkova – Kubešova v zařízeních na Koutkové a Kubešové ulici v Třebíči.

Pro naše klienty celoročně zabezpečujeme služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní a ošetřovatelská péče poskytovaná všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách ve spolupráci s ošetřujícími lékaři
 • zprostředkování dalších doplňkových služeb např. kadeřnictví, pedikúra, canisterapie apod.
 1. Vize
  Naším cílem je budovat na profesionální úrovni příjemné místo pro život seniorů s respektem k jejich individuálním potřebám.
 2. Poslání
  Naším posláním je poskytovat nepřetržitě pobytovou sociální službu seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či změněného zdravotního stavu a svoji nepříznivou sociální situaci nedokážou zvládnout bez pravidelné pomoci jiné fyzické
  osoby.
  Chceme dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti u našich klientů. Podporujeme kontakty s rodinami a okolím, navazujeme přitom na jejich dosavadní vědomosti a zkušenosti s cílem přispět k prožití aktivního a důstojného stáří jako plnohodnotné etapy jejich života.
 3. Cíle
  1. Podporovat klienty k udržení soběstačnosti a fyzické kondice.
  2. Poskytovat péči individuálně a v návaznosti na jejich životní zvyklosti.
  3. Podporovat klienty k aktivnímu prožití období stráveného v Domově.
  4. Pomáhat klientům zachovat si dosavadní sociální kontakty (rodina, přátelé) a podporovat navazování nových vztahů.
  5. Pokud to zdravotní stav dovolí, poskytovat péči v Domově až do posledního okamžiku života klienta.
 4. Zásady
  1. Péči plánujeme individuálně každému klientovi na základě poznání jeho přání, potřeb a životních zvyklostí.
  2. Každého klienta podporujeme co nejdéle v jeho soběstačnosti a nezávislosti. Motivujeme ho k samostatnému rozhodování, přičemž jeho volba je respektována.
  3. Tam, kde podpora nestačí, nastává čas pro pomoc. Při pomáhání rovněž respektujeme přání a vůli klienta.
  4. Profesionální práce a přístup ke klientovi je zajištěn školenými pracovníky a používáním moderních metod práce.
  5. Usilujeme o rovný přístup a partnerství ve vztahu ke klientům, rodinám i spolupracujícím organizacím.
 5. Cílová skupina
  Osoby starší 65 let, trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.

Při poskytování sociální služby Domov pro seniory NEJSME SCHOPNI ZAJISTIT SLUŽBU pro následující skupiny osob:

 1. osobám se všemi typy demencí, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují bezpečné prostředí DZR
 2. osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetření ve zdravotnickém zařízení
 3. osoby s infekčním onemocněním, u nichž při poskytování péče hrozí přenos na jiné osoby (před rozhodnutím o přijetí je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem žadatele)
 4. osoby s psychickou poruchou, které svými projevy narušují kolektivní soužití
 5. osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách (výjimkou jsou osoby, u nichž se vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nepředpokládá další užívání alkoholu či jiných návykových látek)
 6. osoby s mentální retardací