Fulltextové vyhledávání

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich
Drobečková navigace

Úvod > O domově > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení

 • poskytování nepřetržité pobytové sociální služby seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku či změněného zdravotního stavu a svoji nepříznivou sociální situaci nedokážou zvládnout bez pravidelné pomoci jiné fyzické osoby
 • poskytování nepřetržité pobytové sociální služby osobám starším 40 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění
  demencí (včetně demence Alzheimerova typu), jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby

Hlavní činnost

 • ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • stravování (celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu tří jídel denně)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Domov se zvláštním režimem
 • Domov pro seniory

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace
  Koutkova 302, Týn, 674 01 Třebíč

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace
  Koutkova 302, Týn, 674 01 Třebíč

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek: 9:00 - 15:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 568 821 301 (Koutkova - informace, recepce)
  pevní linka: +420 568 841 575 (Kubešova - ústředna)

  4.5 Adresa internetové stránky

   www.dpstrebic.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace
  Koutkova 302, Týn, 674 01 Třebíč
  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Informace k podatelně (PDF)

  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  n55kjzy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-4614030237/0100

6. IČO

71184538

7. DIČ

Domov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: epodatelna.dpstrebic@gmail.com

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): yh5pe7i

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Koutkova 302, Týn, 674 01 Třebíč

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.