Fulltextové vyhledávání

22. 5. Emil

Zítra: Vladimír
Drobečková navigace

Úvod > O domově > Napsali o nás

Napsali o nás:

Vzkazy 2024

přišlo e-mailem 26. 2. 2024

Vážená paní ředitelko,

dnes jsou to tři měsíce, kdy nás navždy opustila naše maminka paní Pavla Černá.
Když dne 28. října 2018 maminka prodělala další mozkovou příhodu, věděli jsme, že bude odkázána na celodenní i odbornou pomoc. A protože bychom tuto nepřetržitou starost, nejen kvůli pracovnímu vytížení, zřejmě sami nezvládali, byli jsme moc rádi, že se jí odpovídající péče dostalo v Domově Kubešova. 
Podařilo se vám vytvořit klientům takřka rodinné prostředí, kde jsme se cítili příjemně i my nejbližší, kdykoli jsme maminku mohli navštívit. 
Dokonce i v období celoplošného zákazu návštěv klientů kvůli pandemické či epidemické situaci, jsme mohli zůstat v kontaktu alespoň telefonicky a o zdravotním a celkovém stavu maminky jsem byli sestřičkami informováni.
 
Poděkování patří celému personálu, který se o ni pečlivě a profesionálně staral. 
V době, kdy se maminčino pozemské putování chýlilo ke konci, nám pomáhaly zvládnout velmi bolestné loučení a poskytovaly nám psychickou oporu zejména zdravotní sestřičky, které v těch dnech poskytovaly péči nejen naší mamince.
 
Děkujeme za to, že mohla maminka odejít důstojně a bylo o ni postaráno s maximální laskavostí až do úplného konce. 
Velký dík patří i sestřičkám, které nám umožnily se ještě naposledy s maminkou rozloučit předtím, než opustila "svůj pokojíček" u vás navždy...
 
Přejeme Vám i všem zaměstnancům spoustu spokojených klientů i jejich blízkých a vězte, že vaše práce má rozhodně smysl!
 
Za celou pozůstalou rodinu dcera Pavla Opletalová.
 
 

přišlo e-mailem 5. 2. 2024 

Vážená paní ředitelko, 

 
z celého srdce bych chtěla touto cestou poděkovat za péči o moji maminku, která je u vás v domově na oddělení se zvláštním režimem. Pečovatelkám, které tam pracují, děkuji často, ale děkuji i vám, aby jste věděla, jak úžasné ženy na tomto oddělení pracují. Velice si vážím jejich individuálního přístupu a zapojení maminky do různých aktivit na oddělení neb v domově i různých výletů. Děkuji celému týmu pečovatelek i aktivizačních pracovnic, samozřejmě i zdravotním sestřičkám  a vedoucí staniční sestře. Děkuji za to, co děláte. 
 
S pozdravem dcera klientky, Erika Dennerová 

 

Vzkazy 2023

přišlo e-mailem 28.7. 2023

Vážená paní ředitelko,
chci poděkovat Vám i všem pečovatelkám a sestřičkám oddělení se zvláštním režimem, sociálním i aktivizačním pracovnicím a vůbec všem zaměstnancům domova za vzornou péči o moji maminku Růženu Nováčkovou. Strávila u Vás 5 let. Já jsem se o ni starala doma 4 roky, když se její stav natolik zhoršil, že už jsem péči o ni sama nezvládala, nastoupila k Vám, kde měla věškerou péči,byla vždy čistá a voňavá. Ještě jednou děkuji za za sebe i za maminku za péči , citlivý přístup ke klientům i jejich příbuzným. Přeji Vám všem hodně zdraví a sil při této náročné práci.
 
s pozdravem
Jarmila Trnková

přišlo e-mailem 18.04.2023

Vážená paní ředitelko, vážení všichni zaměstnanci domova, 

chtěli bychom Vám všem tímto velice poděkovat za péči o naši maminku paní Olgu Petrovou, která strávila v domově dlouhých 8 let. 

Z počátku, když jí ještě přiměřeně sloužilo zdraví, se zde zapojovala do početných aktivit, které zde neustále organizujete - soutěže, setkávání v kavárničce, četné koncerty a zábavné pořady, autobusové výlety do blízkého okolí a mnoho dalšího. Později, kdy ji nemoc překonala a ona se již nemohla do ničeho aktivně zapojovat, jste o ni s láskou a svědomitostí pečovali. Za to jsme Vám všem se sestrou velice vděčni.

Ještě jednou moc děkujeme za Vaši péči,  a přejeme všem hodně sil při této fyzicky i psychicky náročné práci a samozřejmě hodně zdraví.

S pozdravem

Iveta a Olga (dcery) 

Vzkazy 2022

Doručeno emailem 21.12.2022

Zpětná vazba od dcery naší klienty na úterní výlet autobusem po vánočně osvětlené Třebíči.

Dobrý den,

moc Vám chci poděkovat za včerejší den. Já jsem s maminkou mluvila asi půl hodiny. Byla v takové euforii, že nevím jestli usnula. Pořád dokola vykládala jak to bylo krásné, kde všude byli, pan řidič, že je upozorňoval na co se mají podívat. Pro ni byl zážitek, že byli i v Borovině v továrně, ona tam pracovala a hlavně před 60 lety jsme tam bydleli. Tak ještě jednou moc děkuji za to jak se o seniory v domově staráte. Já jsem z toho měla obavy, ale maminka úplně rozkvetla a vlastně žije, je spokojená. Tmějová

 

Doručeno dopisem dne 1.8. 2022

citujeme:

"Skoro po dvou letech si Vás dovolím oslovit.

Moji milí,
když už jsem to doma sama nezvládala, byla jsem moc ráda, že jste o moji milovanou maminku pečovali. Každý den, co jsem za maminkou chodila, jsem viděla, s jakou láskou péči a oddaností, děláte svou práci. Budu vám navždy za vaši starost vděčná. Nelze jednou větou vyjádřit všechen vděk. Věřte, že z celého srdce za sebe i za maminku vám děkuji.

Čest její památce.

Ing. Ivana Nováčková

1.srpna 2022 Třebíč

Přišlo e-mailovou poštou 23. 5. 2022

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi touto cestou poděkovat za příkladnou péči a služby všech pracovníků domova.

Maminku Marii Kratochvílovou jsme ve vašem zařízení měli umístěnou na specializovaném oddělení 9let. Po celou dobu jsme ji velmi často navštěvovali. V prvních letech s vnučkou a pravnoučaty trávila hodně času v zahradě, kde byla velmi spokojená. Jsme si zcela jisti, že v domově prožila pěkný zbytek života.

Znovu bych ráda vyzdvihla přívětivé chování sestřiček , pečovatelek a též pěkné prostředí domova. O klienty je zde skvěle postaráno, dočkají se přívětivého slova, pohlazení , prostě všeho, co si zaslouží a potřebují.

Nejen já, ale také celá naše rodina, si tohoto povolání velice vážíme a říkáme, že zde bylo jasně vidět, že personál tuto náročnou práci vykonával naprosto profesionálně a s empatií.

Velké díky jménem mým i celé naší rodiny.

Alena Kršková

Přišlo e-mailovou poštou 14.2.2022

Dobrý den,
v sobotu 29.1.2022 zemřela ve věku nedožitých 95 let teta-paní Blažena Součková, která byla 4,5 roku klientkou Domova pro seniory Koutkova ulice.

Chtěli bychom velice poděkovat všem, kteří se podíleli na péči o naši tetu na sklonku života, kdy byla upoutána

na lůžko. Ať už se jednalo o péči fyzickou, zdravotní nebo o péči společenskou, např. předčítání její oblíbené literatury.

Rovněž děkujeme za vstřícnost a pochopení vůči návštěvám nás příbuzných nebo tetiných známých.

Ještě jednou děkujeme a přejeme všem hodně sil při této fyzicky i psychicky náročné práci a hodně zdraví.

S pozdravem

Eva Salačová, neteř a Petr Souček, synovec. 

Přišlo e-mailovou poštou 9.2.2022

Vážená paní ředitelko,
chtěli bychom touto cestou vyjádřit nejhlubší poděkování a uznání za dlouhodobou péči a skvělé prostředí ve Vašem domově pro seniory, kde naše maminka Marie Krejčová strávila více jak dva roky svého života.

O lidském a empatickém přístupu jsme se přesvědčovali při každé návštěvě.

Celému kolektivu pracovníků DPS Koutkova děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich náročné profesi.

Jménem celé rodiny dcera Marie Říhová

Přišlo e-mailovou poštou 4.2.2022

Vážená paní ředitelko,
dovolte mi, abych vyjádřila velikou pochvalu personálu DPS Kubešova za skvělou, profesionální i lidskou péči o naší babičku, paní Marii Klementovou.

Naše velké díky patří jak všem sestřičkám v čele s paní Špačkovou, tak i všem ošetřovatelkám, které pravidelně a ochotně dohlížely na to, aby babička měla vše, co potřebovala.

Nesmím zapomenout ani na paní Pokornou, která vždy pomohla s organizačními věcmi.

Vřelé díky patří i paní Zettelmannové, která udělala na babičku obrovský dojem svou vlídností a ona ji měla moc ráda. V době zákazu návštěv si našla vždy trochu času (na úkor jejího) a zprostředkovávala videohovory a my jsme mohli babičku vidět a popovídat si s ní.

V domově vládne milá, přátelská, ale hlavně rodinná atmosféra. A to vede k tomu, že se tam babička cítila jako doma. 

Vaši zaměstnanci mají náš hluboký obdiv a díky za přístup, profesionalitu a lidskost v péči nejen o naši babičku. Můžete na ně být právem hrdá.

Ještě jednou velké DÍKY. 

s pozdravem
Michaela Ježková

Vzkazy 2020

Přišlo e-mailovou poštou 4.9.2020

Dobrý den,
jménem celé rodiny, bych chtěla velice poděkovat za úžasnou péči o naší maminku Marii Prokešovou. 30.7.2019 byla přijata do domova pro seniory Kubešova. Přístup personálu byl velice vstřícný, ochotný a rodinný. V žádném jiném zařízení jsem se s tak příjemným jednáním nesetkala. Moje mamka úplně "ožila" a bylo vidět, že se její zdravotní stav výrazně zlepšil.

Vždy bylo o ní skvěle postaráno. Přestože trpěla Alzheimerovou chorobou, bylo na ní vidět, že se cítí dobře a často měla pocit, že je doma. Proto patří velké poděkování celému personálu - staniční sestře Aleně Špačkové, zdravotním sestřičkám, soc. pracovnicím, ošetřovatelkám i uklizečkám. A obrovské díky patří především Svatavě Zettelmannové, která svou empatii a lidským přístupem dokázala naší mamince zpříjemnit nelehké období. Za vše děkuji a přeji vám všem mnoho hezkého :-). Dcera Jana Hort

Přišlo e-mailovou poštou 30.3.2020

Vážena paní ředitelko,
v úterý mě zemřela maminka, pí Macková Růžena. Moc bych Vám chtěla poděkovat, za těch pět roků,co jste se o ni starali.

Děkuji všem Vašim zaměstnancům, kteří o maminku s láskou a trpělivostí pečovali. Byli všichni úžasní, jak na oddělení se zvláštním režimem, tak i ty, které jí zpříjemňovaly chvíle na procházkách, u kafíčka v „cukrárně“ a kulturních akcích.

Máte citlivé zaměstnance, patří jim velký dík za jejich práci, která je vyčerpávající, ale oni jsou trpěliví, usměvaví, mají vždy vlídné slovo a lásku, kterou tito lidé tolik potřebují.

V této těžké době Vám všem přeji, aby jste ji zvládli, nikdo se nenakazil koronavirem a vyšli z této situace zdraví a posílení. Je to situace náročná, jak pro Vás tak i pro klienty, chybí jim rodina.

Volím aspoň tuto formu, když Vám nemohu osobně poděkovat, byli jste taková má druhá rodina, ráda na Vás budu vzpomínat.

Až bude domov zase otevřený, tak se stavím.

Všem Vám obrovský dík Kopečná Marie dcera

Tisková zpráva leden 2020

Jak dostat seniory rychle a snadno do bezpečí?

„Jednou z otázek, kterou řešíme v rámci zvyšování kvality poskytování sociálních služeb je také bezpečnost našich klientů,“ říká ředitelka Domova pro seniory Koutkova – Kubešova v Třebíči Helena Chalupová.

V domově je pečováno o osoby s mnoha zdravotními komplikacemi a poruchami mobility, které by v případě evakuace byly zcela odkázány na pomoc druhých osob.

„Pořízení evakuačních podložek, které jsou vynikajícím řešením pro rychlý a bezpečný transport osob mimo místo ohrožení se nám jevilo jako velice důležité a potřebné. Rádi jsme zprostředkovali podporu tohoto projektu prostřednictvím Nadace ČEZ,“ vysvětlila Jana Štefánková z útvaru komunikace JE Dukovany.

Evakuační podložka umístěná mezi matrací a postelí klienta umožní snadnou a rychlou evakuaci jednou osobou. Pořízení 112 kusů evakuačních podložek bylo poměrně nákladnou záležitostí, proto podpora prostřednictvím Nadace ČEZ ve výši téměř 242 tisíc korun pomohla celý záměr uskutečnit.

„V současné chvíli jsou evakuačními podložkami vybavena všechna lůžka domova, což snižuje riziko časového prodlení v případě evakuace,“ dodala Helena Chalupová, ředitelka Domova pro seniory Koutkova – Kubešova v Třebíči.

Vzkazy 2018

Přišlo e-mailovou cestou 17.10.2018

Milá paní ředitelko, ráda bych touto cestou poděkovala za péči a domov mojí maminky. Děkuji moc všem sestřičkám přímé péče 1 patra , které denně vytváří mé mamince domácí prostředí. Které ji zapojují do činností, chovají se k ní jako ke "kamarádce", protože věkem je některým blízko, že ji trpělivě opakují některé věci, protože je zapomene. Děkuji jim za to, že si s ní povídají, berou ji denně na procházky do zahrady, že se starají, aby uléhala do čisté postele, aby měla vše, co potřebuje, chystají ji oblečení, starají se o to, aby měla čisté prádlo, připravují ji stravu ke stolu, nosí ji čaj na pokoj, podporují její zájmy....Děkuji také aktivizačním sestřičkám, které se ji věnují, berou ji do hobby, na různé výlety, na kuželky, bingo, zapojují ji do různých akcí.Děkuji rehabilitačním, že s mami chodí, i když mami chodí, ale vždy si se sestřičkou povídají a říká mi, jak ji má ráda.Děkuji zdravotním sestřičkám, které ji podávají léky, jsou k ní milé a postarají se o ni, když ji není nejlíp a to, že začátky nebyly jednoduché a sestřičky byly při ní. Děkuji paní recepční, paní Vasilové z vrátnice, sociálním pracovnicím, holkám na úklidu, v kuchyni i v prádelně, za vše, protože bez nich, by to také nešlo a nefungovalo :) ♥ Děkuji všem za to, že jsou jací jsou... Dělají domov domovem. Dcera Erika

Přišlo e-mailovou poštou 02.07.2018

Dobrý den,
dovolte mi touto cestou poděkovat celému kolektivu DpS Kubešova za péči, kterou jste věnovali mojí mamince Anně Kocmánkové. Cením si vaší náročné a záslužné práce.

Čiháková Dagmar, Moravské Budějovice

Přišlo e-mailovou poštou 22.02.2018

Domov pro seniory Třebíč
Kubešova 14

Třebíč 674 01
staniční setra Alena Špačková

Vážená paní Špačková, chtěla bych velmi poděkovat Vám, a také všem zaměstnancům domova na všech pracovních pozicích pod Vaším vedením, za péči věnovanou moji mamince Miladě Koukalové během celého jejího pobytu v domově.

Obdivuji systém práce, který v domově funguje. V kontrastu s nemocniční péčí (doktor + zdravotní setra), bych chtěla vyzdvihnout a ocenit pracovní přístup zdravotních sester, které neustále samostatně rozhodují a komunikují s rodinnými příslušníky všech klientů. Oceňuji také systém práce pečovatelek, které zvládají ošetřovatelskou péči na vysoké úrovni, a které se neustále střídají ve směnách u všech ubytovaných klientů, a tím musí znát specifika u každého z nich. Byla jsem příjemně překvapena uklizeným a čistým prostředím domova, poskytovanou stravou MUS a ustlanými postelemi.

Moje maminka zemřela v domově 11. 2. 2018. Tímto dopisem, chci poděkovat a vyjádřit úctu sestřičkám a pečovatelkám, které byly ve službě 10. 2. a 11. 2. a pečovaly o umírající maminku a mile se mnou komunikovaly. Nesmírně si tohoto přístupu vážím.

Všem pracovníkům a také Vám paní Špačková, přeji pevné zdraví, hodně psychických a fyzických sil a buďte pyšná na svůj ochotný a příjemný kolektiv pracovníků.

Ještě jednou velmi děkuji.

V Třebíči, dne: 20. 2. 2018,

Zdeňka Mejzlíková

Přišlo e-mailovou poštou 18. 01. 2018

Do vstupní haly Domova seniorů na Koutkově ulici v Třebíči jsem poprvé vkročila na jaře 2013 a to v rámci dobrovolnických dnů pro zaměstnance ČEZ, v našem případě Jaderné elektrárny Dukovany. Tenkrát jsem si ani trochu neuvědomovala, co to pro mě bude do budoucna znamenat a že tu bez nadsázky najdu druhý domov, strávím spoustu hezkých chvil, poznám mnoho skvělých přátel. A to jak mezi samotnými klienty, tak personálem a dalšími dobrovolníky.

Ale začněme pěkně od začátku. První dobrovolnický den před pěti lety jsme vyvezli převážně osazenstvo pánů na vozíčcích na vycházku. Zajeli jsme k rybníčku u domova, projeli postranní uličky a skončili v příjemné zahradní hospůdce na jednom „oroseném“. Přestože to byla naše první zkušenost s vozíčkáři, učili jsme se, jak sjet z chodníku a vozík správně zabrzdit a nesměle navazovali řeč, odcházeli jsme tenkrát velice příjemně naladěni. Tak nějak jinak, než když si jdete posedět s dlouholetým známým. Toto setkání a další pravidelná měsíční měla a mají jinou atmosféru, s nadstavbou pomoci bližnímu, ale v žádném případě ve smyslu sebeobětování, ale naopak obdarování. Čas se v domově vždy „zastaví“, přecházíme ze zrychleného světa do naprosto jiného prostředí, pozastavíme se sami nad sebou a jsme tu pro druhé. Najednou zapomeneme sami na sebe a na své starosti.

K nám „dukovaňákům“ se přidali a přidávají další lidé, kteří chtějí pomáhat. Prostřednictvím zastřešujícího charitního dobrovolnického centra mohou jednoduše vyřídit potřebné formality a pak už se jen věnovat seniorům. Žasnu, kolik dobrých lidí je kolem nás. Jaké hodnoty spousta lidí uznává. I to mě utvrzuje v tom, že to s naším národem není tak zlé a že pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí a přidávám, že vítězí i nad sobeckostí a konzumním přístupem k životu.

Jana Štefánková, koordinátorka skupiny dobrovolníků pro DD Koutkova v Třebíči

Přišlo e-mailovou poštou 02.01.2018

Vážený paní ředitelko,
dovolte, abych Vám i personálu domova pro seniory v Třebíči popřála hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2018,

Zároveň bych chtěla poděkovat za péči a starostlivost o mojí maminku paní Miladu Šulcovou
Josef Davidová Dáša

Na Záhumenkách 43, Přímětice

Vzkazy 2017

Stáž studentů SZŠ Třebíč a SZŠ Humenné, SK

www.szshe.sk/aktivity-skoly/item/621-nasa-odborna-staz-je-na-konci-ale-este-nieco-o-alzheimerovej-demencii

Přišlo e-mailovou poštou 26.09.2017

Vážená paní ředitelko,
ráda bych Vám i celému kolektivu zaměstnanců Domova pro seniory touto cestou poděkovala za péči, kterou věnujete mojí mamince, paní Miladě Šulcové.

Rodina Davidova
Znojmo

Přišlo e-mailovou poštou 05.09.2017

Dobrý den, chci poděkovat za dlouhodobou a obětavou péči o mého tatínka pana Miroslava Fialu ročník 1939.Poslední dobou nemám štěstí na setkání s personálem, který se o tatínka stará, a proto volím tuto cestu.Velmi si vážím všech, kteří se starají o nemocné a staré lidi a vím jak psychicky i fyzicky náročná tato práce je.Patří vám všem za to veliký dík.

S úctou Ing. Miroslava Janíková

Vzkazy 2016

Osobní předání 15.11.2016

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Špačkové a všem pracovníkům domova, kteří se snaží klientům, a tedy i mému manželovi, zlepšovat podmínky, kterými mohou čelit nepřízni osudu, jež je do "domova pro seniory" přivedl. Ne vždy mohou nejbližší potřebnou péči zvládnout sami, a proto je pro ně poskytování péče v domově tou nejcitlivější záležitostí. Děkuji Eva Trojanová

Přišlo poštou 21.10.2016

Dobrý den! Dovolte mi, abych touto cestou dodatečně za sebe a za bratra upřímně poděkovala všem sestřičkám, pečovatelkám a ošetřovatelkám za péči, vlídná slova, pohlazení a úsměvy, které měly pro naši maminku do posledních okamžiků jejího života. Děkujeme! Růžičková

Přišlo e-mailovou poštou 09.10.2016

Vážená paní ředitelko, dovolte abych Vám i personálu, který pečuje o mou maminku, paní Miladu Šulcovou, poděkovala za péči, kterou mojí mamince věnují, jejich práce si velice vážím, protože jsem z vlastní zkušenosti poznala jak náročná péče o seniora je. S díky Dáša Davidová, Znojmo

Vyšlo v Horáckých novinách

Velké poděkování celému kolektivu Domova seniorů Kubešova v Tebíči za vzornou péči o našeho tatínka pana Jiřího Pekárka z Myslibořic. Velice si ceníme toho, že mezi svými starostmi a únavou nacházíte čas na to hlavní, na lásku k lidem ke své profesi. Vaše péče o nemocné, nechť je příkladem pro všechny. Díky patří také Pohřební službě Pietas Vysibla, pánům farářům Holcnerovi a Křížovi a všem, kteří našeho milovaného doprovodili na jeho poslední cestě.

Za celou rodinu manželka Milada Pekárková

Vyšlo v Horáckých novinách

Rádi bychom touto cestou poděkovali veškerému personálu Domova pro seniory na Kubešově ulici v Třebíči za vzornou péči a přívětivé jednání, které po čtyři roky věnovali našemu tatínkovu panu Janu Václavkovi z Rokytnice n.R.. Díky patří také Pohřební službě Konečný, p. faráři Plhoňovi a Křížovi a všem, kteří se přišli v tak hojném počtu s tatínkem rozloučit.

Rodina Václavkova

Přišlo e-mailovou poštou 19.02.2016

Dobré ráno,
chci Vám poděkovat za milé a laskavé přijetí maminky do Vašeho zařízení, perfektní servis a profesionální přístup ve všech směrech.

Srdečně zdraví Jana Matějková

Přišlo poštou 10.02.2016

Prohlížím si na internetu stránky domova pro seniory v Třebiči na Kubešové i Koutkové ulici, dívám se na fotografie z mnoha akcí, čtu slova díků, listuji si v časopisech "Seniorský koutek" které si maminka od roku 2010 schraňovala, a vzpomínám....

...celý dopis od paní Aleny Grycové ve formátu .pdf

Vzkazy 2015 a dřívější

Přišlo e-mailovou poštou 18.07.2015:

Vážená paní ředitelko,

Chtěla bych touto cestou poděkovat Vám a především sestrám na 2. patře.
V životě přišla chvíle, kdy jsem musela řešit vzniklou situaci s maminkou a potřebovala jsem pomoc obětavých lidí. Nebylo to snadné rozhodování, neboť jsem měla zkušenost s mou tetou a hlavně jsem měla možnost vidět a posoudit úroveň péče i prostředí mezi zařízeními po mnoha místech ČR.
Domov pro seniory na Koutkově ulici v Třebíči patří mezi jedny z nejexkluzivnějších míst co jsem viděla - gratuluji. Všechno by však nebylo tak excelentní bez péče sestřiček speciálně na 2. patře, kde moje maminka Vlasta Veselá ležela. Všechny sestřičky mají profesionální přístup, maximální trpělivost, schovívavost, obětavost a ochotu cokoli udělat, nic není pro ně nemožné , s ničím je neobtěžujete. Vytváří pohodu a spokojenost a nad rámec svých povinností a často i možností se věnují ve dne v noci svým klientům. Hluboce se před nimi skláním a obdivuji je.
Mnohokrát jim i Vám za všechno děkuji a jsem šťastná, že moje maminka měla tu možnost u vás strávit poslední zbytek svého života.
Ještě jednou díky, díky, díky.

S pozdravem a úctou Vlasta Sedláková, Praha

Přišlo poštou 17.2.2015

Vážená paní Svobodová,
chci Vám poděkovat za krásný pokojíček, který jste tetě přidělili. Moc se nám všem líbí. I ten balkónek u pokoje je prima na letní měsíce.
Chci také poděkovat celému vedení domova, panu doktorovi, vrchní sestřičce, ostatním sestřičkám, pečovatelkám, kuchařkám a vlastně všem zaměstnancům domova za péči, kterou klientům dáváte, i za pěkné kulturní programy. Všem návštěvám, které přišly za tetou, se také prostředí v domově líbilo.
Teta je u Vás spokojená. Vím, že to s ní občas není lehké.
Díky.

Purčová Marie

Přišlo e-mailovou poštou 17.12.2014

Vážená paní vedoucí,
chci Vám i všem sestrám popřát příjemné prožití svátků vánočních, hlavně hodně zdraví, pevné nervy, pohody a vše co si přejete, ať se Vám všem splní. To samé přeji do Nového roku 2015.
Pátého prosince tohoto roku uplynuly dva roky co jsem se stal obyvatelem Domova pro seniory na Koutkové. Chtěl bych Vás požádat, aby jste touto cestou poděkovala všem sestrám, které o mne přímo pečují, za jejich nelehkou a trpělivou práci s mojí osobou. To není jen můj pohled, ale mám plno přátel a známých a příbuzných, kteří mě navštěvují a mají stejný názor. Vždyť přičiněním sester mám vytvořen nový domov, kde jsem šťastný a spokojený člověk a kam se rád vracím.
S úctou a pokorou vám všem chci ještě jednou poděkovat. Toto je nejhezčí vizitka, která mluví sama za sebe. Vážím si vás.

Stanislav Tesař, obyvatel domova

Přišlo e-mailovou poštou 2.12.2014

Moje maminka po celý život o někoho pečovala. Nejprve o mne a o bratra, protože tatínek měl časově náročné zaměstnání, potom o svoji starou maminku. Když se konečně začala věnovat svému povolání učitelky mateřské školy, s láskou pomáhala rodičům pěstovat ve svých malých svěřencích ty nejlepší člověčí vlastnosti. A dá se říci, že jich za ta léta pomáhala vychovat stovky. I já po celý život jdu v jejích šlépějích.
Je milé, když mi ve školce řekne babička mého malého žáčka: „…mně učila kdysi dávno vaše maminka“... I když je jí již téměř devadesát čtyři roků, stále na ni její „bývalé děti“ vzpomínají.
Po loňském úrazu, se ocitla ve vašem zařízení. I když má problémy s pohyblivostí, její hlava pracuje naplno. Je optimistická, spokojená. Snažíme se vždy v sobotu nebo v neděli, aby byla s námi doma, ale udeří pátá odpolední a maminka řekne : .. a už mne odvezte domů .. Cítí se u vás „doma“.
Proto bych vám chtěla nejen za sebe, ale za svoji i bratrovu celou rodinu poděkovat za příjemné prostředí, které pro své svěřence vytváříte, skvělou péči, profesionální a milý přístup a popřát vám všem hezké Vánoce a rok nadcházející plný pohody, zdraví a spokojenosti.

Miluše Čechová a Ing. Jan Kubíček s rodinami

Vyšlo v Horáckých novinách 28.11.2014

V životě člověka přijdou chvíle, kdy nestačí vzniklou situaci řešit jenom svými silami, ale potřebuje pomoc obětavých lidí. I my jsme byli šťastni, když jsme tyto vzácné bytosti potkali. Jsou to sestřičky z Oddělení se zvláštním režimem z Domova pro seniory na Koutkově ulici v Třebíči a vedoucí sociálního úseku, paní Bc. Martina Svobodová, DiS.

Velice citlivě se starají o maminku Boženu Kašparovou. A jak vidíme na oddělení, kde vládne klid, pohoda a laskavé úsměvy, nejenom o ni. Chtěli bychom všem moc poděkovat za jejich profesionální přístup a lidskost a popřát především hodně zdraví, rodinné pohody a spoustu síly v jejich tolik náročném poslání.

Za celou rodinu Božena Prokopová, dcera

Přišlo e-mailovou poštou 23.3.2014

Chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování všem sestrám z jedničky bez rozdílu, za trpělivost, schovívavost, benevolenci, někdy i nad rámec svých povinností v péči o moji osobu. S péčí jsem, po všech stránkách, spokojen. Mají můj obdiv a úctu! Děkuji
Onemocněním typu S.M. trpím již 41 roků, za tu dobu již mohu posoudit úroveň péče mezi institucemi, které jsem prošel jak v České tak Slovenské republice.
Po patnácti měsících v DpS Koutkova – jsem Spokojený, vyrovnaný, jsem šťastný člověk…
Ještě jednou Vám děkuji.

Ing. Stanislav Tesař, obyvatel domova

Přišlo e-mailovou poštou 7.3.2014

Vážená paní ředitelko,
Chtěla bych Vám velice poděkovat za VZORNÝ PRÍSTUP a PÉČI o mého tatínka pana Zdeňka Jocha, který u Vás byl velice krátce. Po pravdě Vám můžu říci, že jsem se bránila dát tatínka do domova. Jenže pak nastala chvíle, kdy už potřeboval péči, kterou bychom doma nezvládli. Měli jsme veliké štěstí, že byl přijat k Vám. Navštěvovala jsem jej každý den a poznala jsem celý personál. Starost vrchní sestry paní Grecové, aby měl tatínek to nejlepší, sestřičky i pomocné sestry včetně jednoho bratra – nerada bych na někoho zapomněla, byli prostě úžasní.
Omlouvám se, že pouze píšu, chystám se poděkovat osobně, ale ještě je to moc živé a asi bych se rozplakala. I toto psaní je takové chaotické, ale prostě jsem cítila, že Vám to musím sdělit, alespoň touto formou.

Marcela Pruknerová

Přišlo e-mailovou poštou 29.12.2013

Vážená paní Svobodová,
dovolte, abych Vám poděkovala za vstřícnost a ochotu spojenou s pobytem mé matky ve vašem domově seniorů, kde dožila v důstojných podmínkách a s odbornou péčí. Předejte, prosím, poděkování celé naší rodiny paní Grecové a všem ošetřovatelkám. Omlouvám se, že tak nečiním osobně, mé návštěvy domova mám ještě v mysli úzce spojeny s návštěvou matky…….
Děkuji Vám srdečně, do příštího roku přeji jen to nejlepší. S pozdravem

Ing. Jitka Dočekalová, Novodvorská 1042/18, Třebíč 674 01

Přišlo poštou do Domova pro seniory – březen 2007

Milé sestřičky! Ráda bych Vám všem, které jste se staraly o mou maminku Annu Bajerovou moc poděkovala.
Měla Vás ráda a v domově byla spokojená. My jsme byli moc rádi, že je v pohodě a že má všecko, co potřebuje. Teď, když jsme tam s dcerou vyklízely její pokoj, tak jsem byla nějaká vyšinutá a ani jsem Vám myslím nepoděkovala. Takže ještě jednou – za všecko, co jste pro ni udělaly Vám děkuji.

Vaňková Jana, Bezděkov 65, Velké Meziříčí