Nabídka nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku:

Konvektomat Retigo

Rok pořízení: 2007

Pořizovací cena: Kč 229.845,-

1 ks

Konvektomat je opotřebovaný sedm dní v týdnu, má prasklé sklo dveří, které je nahrazeno nerezovým plechem. Nutná prohlídka a vyčištění zařízení.

Min. cena konvektomatu je stanovena na Kč 10.000,-Kč.

Zájemci o odkoupení nepotřebného majetku zašlou cenové nabídky na adresu financni.ucetni.dpstrebic@gmail.com nejpozději do 12.3.2019 do 13.00 hod.

Do 13.3.2019 budou zájemci informováni o výsledku.

Majetek bude prodán za nejvyšší nabídnutou cenu.

Sepsání kupní smlouvy a odprodej proběhne ihned po schválení Rady Kraje Vysočina.

IMG_5163.JPG   IMG_5159.JPG