Nabídka nepotřebného majetku

Plnička koblih jehlová - 5l

DDHM 28018032

Rok pořízení 2011

PC Kč 5 021,50

Plnička koblih je funkční, pro potřeby domova nepotřebná.

Zájemci o odkoupení nepotřebného majetku zašlou cenové nabídky na adresu:

financni.ucetni.dpstrebic@gmail.com

nejpozději do 14. 11. 2018

Majetek bude prodán za nejvyšší nabídnutou cenu.

Do 15. 11. 2018 budou zájemci informováni o výsledku.