Fulltextové vyhledávání

20. 6. Květa

Zítra: Alois
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Univerzita třetího věku

Univerzita 3 věku

 

Učebna

V září 2024 se na Vás opět těšíme.

Zahajujeme zimní semestr U3V na téma ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.

Dokumenty ke stažení

budou zveřejněny v průběhu letních prázdnin

Přihláška ke studiu

Přihlásit se lze elektronicky e-přihláškou. Prosím klikněte na níže vložený odkaz.

Přihlášení na kurz

Pojem Univerzita třetího věku je široké veřejnosti dobře znám, uskutečňuje se na většině veřejných vysokých škol České republiky a v řadě měst probíhají i různé další varianty vzdělávání seniorů.

Univerzita třetího věku na Vysočině

Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, připravil seniorům z Vysočiny zajímavou nabídku vzdělávacích kurzů, které jsou unikátní v tom, že jsou primárně určeny seniorům z domovů pro seniory a uživatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením na Vysočině. Přirozeně jsou kurzy otevřeny i široké seniorské veřejnosti spádových oblastí Kraje Vysočina, a to z Velkomeziříčska, Pelhřimovska, Havlíčkobrodska, Žďárska a Třebíčska.

Místem konání výše uvedených kurzů jsou:

  • Domov pro seniory Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2160, Velké MeziříčíUčebna
  • Domov pro seniory Pelhřimov, Radětínská 2305, Pelhřimov
  • Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod
  • Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou, Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3
  • Domov pro seniory Třebíč - Koutkova, Kubešova, Koutkova 302, Třebíč

Zájemcům seniorského věku je nabízeno všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní situace. Celoživotní vzdělávání je nezbytné nejen k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace, ale u řady seniorů doplňuje vědomosti, které z různých důvodů dříve nemohli získat. Jeho smyslem je dát starším lidem možnost, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v dnešní společnosti. Univerzita třetího věku Vysoké školy polytechnické Jihlava je uskutečňována v souladu s jejím dlouhodobým záměrem. Účastníci mají statut posluchače vysoké školy, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb.,o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících ustanovení.

Ke studiu mohou být přijati občané České republiky (starší 55 let), kteří projevili zájem podáním přihlášky (podmínkou není předcházející středoškolské vzdělání účastníka). Přijetí není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny jsou naplňovány do kapacity cca 25 - 30 posluchačů, dle kapacity učebny.

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách. Zájemci z řad veřejnosti platí úhradu 500,- Kč za jeden semestr, uživatelé pobytových sociálních služeb mají výuku zdarma.

Přehled termínů a studijních témat najdou zájemci o vzdělávání na webových stránkách Kraje Vysočina, Vysoké školy polytechnické Jihlava a výše uvedených domovů pro seniory a organizací.

Přihláška ke studiu:

Přihlášení na kurz

Bližší informace o vzdělávání je možné získat u organizátorů vzdělávání:

 Učebna