Fulltextové vyhledávání

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem, dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. – poskytuje pobytové služby v domově pro seniory Koutkova – Kubešova v zařízení Koutkova 302 od 1. 1. 2009.

Služba je poskytována 28 klientům.

Cílová skupina:

  • Osoby starší 40 let, trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění demencí včetně demence Alzheimerova typu, jejichž nepříznivá situace vyžaduje bezpečné prostředí oddělení domova se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci blízké osoby nebo jiných sociálních služeb.
  • Přijímáme klienty s onemocněním demence s poruchou orientace, zejména v prostoru, kteří se samostatně pohybují, a jejich zdravotní stav vyžaduje bezpečné prostředí uzavřeného oddělení.
  • Rovněž přijímáme klienty s onemocněním demence, kteří nejsou schopni samostatného pohybu a mají takové projevy chování, kterými by na službě domov pro seniory narušovali kolektivní soužití.

Poslání:

  • oddělení se zvláštním režimem je vytvořit bezpečné a důstojné prostředí klientům, kteří vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu a psychickému stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Klienti mají k dispozici společenskou místnost, kde se jim věnují ošetřovatelky a aktivizační pracovnice, které připravují klientům každodenně aktivizační činnosti spojené s nácvikem běžných dovedností a volnočasové aktivity, jež vedou k příjemně strávenému času. DpS však neposkytuje individuální asistenční službu.

Personál poskytuje péči založenou na úctě a respektování důstojnosti a vychází z individuálních potřeb a aktuálního zdravotního a psychického stavu.

Domov se zvláštním režimem umožňuje těmto lidem prožít důstojný a plnohodnotný život, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti nemohou prožít ve svém domácím prostředí. Poskytujeme takovou podporu a pomoc, která by v maximální možné míře směřovala k zachování, popřípadě rozvíjela jejich vlastní možnosti.