Fulltextové vyhledávání

20. 6. Květa

Zítra: Alois
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem, dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. – poskytuje pobytové služby v domově pro seniory Koutkova – Kubešova v zařízení Koutkova 302 od 1. 1. 2009.

Služba je poskytována 28 klientům.

Pro naše klienty celoročně zabezpečujeme služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní a ošetřovatelská péče poskytovaná všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách ve spolupráci s ošetřujícími lékaři
 • zprostředkování dalších doplňkových služeb např. kadeřnictví, pedikúra, canisterapie apod.
 1. Vize
  Naším cílem je budovat na profesionální úrovni příjemné místo pro život seniorů s respektem k jejich individuálním potřebám.
 2. Poslání
  Naším posláním je poskytovat nepřetržitě pobytovou sociální službu osobám starším 40 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění demencí (včetně demence Alzheimerova typu), jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
  Poskytujeme našim klientům kvalitní péči v rámci bezpečného prostředí, podporujeme kontakty s rodinami a okolím, navazujeme přitom na jejich dosavadní vědomosti a zkušenosti s cílem přispět k prožití aktivního a důstojného života.
 3. Cíle
  1. Podporovat klienty k udržení soběstačnosti a fyzické kondice.
  2. Poskytovat péči individuálně a v návaznosti na životní zvyklosti.
  3. Podporovat klienty k aktivnímu prožití období stráveného v Domově.
  4. Pomáhat klientům zachovat si dosavadní sociální kontakty (rodina, přátelé) a podporovat navazování nových vztahů.
  5. Pokud to zdravotní dovolí, poskytovat péči v Domově až do posledního okamžiku života klienta.
 4. Zásady
  1. Péči plánujeme individuálně každému klientovi na základě poznání jeho přání, potřeb a životních zvyklostí.
  2. Každého klienta podporujeme co nejdéle v jeho soběstačnosti a nezávislosti. Motivujeme ho k samostatnému rozhodování, přičemž jeho volba je       respektována.
  3. Tam, kde podpora nestačí, nastává čas pro pomoc. Při pomáhání rovněž respektujeme přání a vůli klienta.
  4. Profesionální práce a přístup ke klientovi je zajištěn školenými pracovníky a používáním moderních metod práce.
  5. Usilujeme o rovný přístup a partnerství ve vztahu ke klientům, rodinám i spolupracujícím organizacím.
 5. Cílová skupina
  Osoby starší 40 let, trvale žijící na území ČR, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění demencí včetně demence Alzheimerova typu, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje bezpečné prostředí oddělení Domova se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci blízké osoby nebo jiných sociálních služeb.

Upřesnění:
Přijímáme klienty s onemocněním demence s poruchou orientace, zejména v prostoru, kteří se samostatně pohybují, ale jejichž zdravotní stav vyžaduje bezpečné prostředí uzavřeného oddělení.

Rovněž přijímáme takové klienty s onemocněním demence, kteří nejsou schopni samostatného pohybu a mají takové projevy chování, kterými by na službě Domov pro seniory narušovali kolektivní soužití.

Při poskytování Domov se zvláštním režimem, NEJSME SCHOPNI ZAJISTIT SLUŽBU pro následující skupiny osob:

 1. osobám se všemi typy demencí, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepotřebují bezpečné prostředí DZR
 2. osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetření ve zdravotnickém zařízení
 3. osoby s infekčním onemocněním, u nichž při poskytování péče hrozí přenos na jiné
 4. osoby (před rozhodnutím o přijetí je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem žadatele)
 5. osoby s psychickou poruchou, jež je v popředí před diagnózou demence, které by na službě Domov se zvláštním režimem narušovaly kolektivní soužití
 6. osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách (výjimkou jsou osoby, u nichž se vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nepředpokládá další užívání alkoholu či jiných návykových látek).
 7. osoby s mentální retardací