Tabulka úhrad KOUTKOVA

Úhrady za ubytování a stravování v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvková organizace


Úhrady 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj
Ubytování
 
210,-
denně
210,-
denně
Poskytnutí celodenní stravy
(3 hlavní a 2 vedlejší jídla + režie)
170,-
denně
170,-
denně
Platba měsíc/28 dnů 10.640,- 10.640,-
Platba měsíc/29 dnů 11.020,- 11.020,-
Platba měsíc/30 dnů 11.400,- 11.400,-
Platba měsíc/31 dnů 11.780,- 11.780,-

 

Zásady:

  • Po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu pro vlastní potřebu.
  • Pokud je klient v nemocnici, náleží mu vratka za neodebranou stravu (za potraviny; Domov si účtuje pouze režijní náklady). Úhrada za pobyt se nevrací.
  • Pokud je klient na dovolené, náleží mu vratka za neodebranou stravu (za potraviny) a poměrná část příspěvku na péči. Úhrada za pobyt se nevrací.

 

Příspěvek na péči

Výše úhrady za péči odpovídá výši přiznaného příspěvku péči.

1.stupeň  -      880,- Kč
2.stupeň  -   4.400,- Kč
3.stupeň  -   8.800,- Kč
4.stupeň  - 13.200,- Kč