Oddělení se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem, dle § 50 zákona č.108/2006 Sb. – poskytuje pobytové služby
v Domově pro seniory Koutkova – Kubešova v zařízení Koutkova 302 od 1.1.2009.

Služba je poskytována 28 uživatelům s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou nebo s jiným druhem demence v bezbariérovém prostředí.

Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích vybavených vlastním sociálním zařízením. Sociální službu zajišťuje odborně vyškolený personál.

oddeleni_zvlastni_rezim5.jpg

Uživatelé mají k dispozici společenskou místnost, kde se jim věnují ošetřovatelky a aktivizační pracovnice, které připravují uživatelům každodenně aktivizační činnosti spojené s nácvikem běžných dovedností a volnočasové aktivity, jež vedou k příjemně strávenému času. DpS však neposkytuje individuální asistenční službu.

oddeleni_zvlastni_rezim2.jpg oddeleni_zvlastni_rezim3.jpg oddeleni_zvlastni_rezim4.jpg

Posláním oddělení se zvláštním režimem je vytvořit bezpečné a důstojné prostředí uživatelům, kteří vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu a psychickému stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Personál poskytuje péči založenou na úctě a respektování důstojnosti a vychází z individuálních potřeb a aktuálního zdravotního a psychického stavu.

Domov se zvláštním režimem umožňuje těmto lidem prožít důstojný a plnohodnotný život, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti nemohou prožít ve svém domácím prostředí. Poskytujeme takovou podporu a pomoc, která by v maximální možné míře směřovala k zachování, popřípadě rozvíjela jejich vlastní možnosti.