Zdravotní péče

Zařízení Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvková organizace poskytuje všem svým klientům zdravotní péči podle jejich momentálního zdravotního stavu a potřeby.

Personální zajištění  zdravotní péče

Pozn.: DS=domov pro seniory, DZR=domov se zvláštním režimem

Za zdravotní péči poskytovanou pracovníky Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova je zodpovědná vrchní sestra. Jejími přímými podřízenými jsou staniční sestry, všeobecné sestry na obou pracovištích a nutriční terapeutka. Staniční sestry koordinují činnost pracovníků v sociálních službách – pečovatelek a pracovníků pro pohybovou aktivizaci. Zdravotní ošetřovatelskou péči zajištěnou sestrami a pečovatelkami poskytuje zařízení nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu. Nutriční péči koordinuje v domově nutriční terapeutka ve spolupráci s ošetřujícími lékaři.

Spolupráce se zdravotnickými zařízeními

Při zajištění další zdravotní péče svých klientů personál domova spolupracuje s okolními ambulantními i lůžkovými zdravotními zařízeními. Vždy je přihlíženo k tomu, aby zdravotní zařízení bylo schopno požadovanou zdravotní péči klientům poskytnout.

Přehled zdravotní péče

I. Lékařská péče

1. Praktický lékař

Lékařská péče je zajištěna prostřednictvím praktických lékařů, kteří do domova na obě pracoviště dochází pravidelně 1x týdně nebo podle potřeby. Klient může být registrován i u jiného praktického lékaře, který v případě potřeby klienta v domově navštěvuje nebo klient dochází za lékařem do jeho ordinace. V tomto případě zajišťuje doprovod (případně odvoz) k lékaři rodina klienta. Další spolupráce s praktickými lékaři je zajišťována zdravotním personálem domova. Praktické lékaře kontaktuje vrchní sestra nebo staniční sestry v době jejich ordinačních hodin nebo po vzájemné domluvě. A to buď na žádost klienta, nebo při změně zdravotního stavu. Akutní zhoršení zdravotního stavu, které vyžaduje okamžitou lékařskou péči, řeší sestra ve službě zajištěním vyšetření v odborné ambulanci, vyšetřením na lékařské pohotovosti nebo přivoláním RZP.

2. Psychiatr

Klienti, kteří potřebují péči psychiatra, mají na pracovišti Koutkova možnost vyšetření psychiatrem v ordinaci domova. Psychiatr do domova dochází 1 měsíčně.

Klienti na pracovišti Kubešova za psychiatrem dochází do jeho odborné ambulance dle objednání.

3. Neurolog

Neurolog dochází do domova na obě pracoviště průběžně, minimálně 1x měsíčně, dle plánu kontrol nebo podle potřeby klientů.

4. Nutricionista

Lékař pro výživu navštěvuje klienty domova při potřebě řešit jejich výživové problémy. Návštěvy s lékařem plánuje nutriční terapeutka ve spolupráci s vrchní sestrou a staničními sestrami.

5. Diabetolog

Diabetolog navštěvuje klienty na obou pracovištích v pravidelných intervalech 3 měsíců.

6. Ostatní odborní lékaři

Vyšetření a péče u ostatních lékařů specialistů je zajišťována v jejich ambulancích, kam jsou klienti dopraveni.

Převozy do odborných ambulancí jsou zabezpečeny dostupnými zdravotní dopravními službami. Podle potřeby je klientům zajištěn na vyšetření doprovod, na kterém se může podílet i rodina.

II. Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je v zařízení zajištěna prostřednictvím svého personálu. Tato péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu (denní i noční služba je zajištěna všeobecnou sestrou a pečovatelkami).

1. Základní ošetřovatelská péče

Jedná se zejména o tyto úkony:

 • hygienická péče
 • stravování
 • vyprazdňování
 • oblékání
 • péče o lůžko a osobní věci

Tato péče je zajišťována pracovníky v sociálních službách – přímá obslužná péče (pečovatelky) podle potřeb klientů s ohledem na podporu jejich soběstačnosti.

2. Odborná ošetřovatelská péče

Jedná se zejména o tyto úkony:

 • příprava a aplikace léků dle nastavených pravidel domova (tablety, masti, kapky, aplikace injekcí atd.)
 • aplikace stravy a léků do sondy nebo PEG (sonda zavedená přes břišní stěnu do žaludku)
 • odběry biologických materiálů (krve, moči, stolice, výtěry z ran atd.)
 • provádění převazů ran
 • řešení potíží při vyprazdňování (stolice, moč, péče o zavedené permanentní katétry atd.)
 • aplikace infúzí
 • odsávání z horních cest dýchacích
 • měření fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, teplota, saturace kyslíkem)
 • měření hladiny glukózy v krvi pomocí glukometru
 • provádění základního fyzikálního vyšetření při hodnocení zdravotního stavu
 • předávání informací při odeslání k hospitalizaci nebo na vyšetření
 • vedení ošetřovatelské dokumentace

Tato péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami na základě ordinace lékaře.

3. Pohybová aktivizace

Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • individuální aktivní a pasivní pohybová aktivizace klientů
 • organizování a vedení jednoduchých kondičních cvičení
 • provádění nácviků soběstačnosti v běžných denních aktivitách klientů
 • pomoc při výběru a obstarávání vhodných kompenzačních pomůcek

Pohybová aktivizace je prováděna pracovníky v sociálních službách – pohybová aktivizace, nácvik sebeobsluhy, kteří spolupracují s vrchní sestrou a staničními sestrami. Tito pracovníci jsou proškoleni v problematice pohybové aktivizace a průběžně se dále v této oblasti vzdělávají. Nácviky pohybu jsou prováděny zejména s klienty, u nichž je předpoklad spolupráce a vývoje ke zlepšení stavu. Pohybová aktivizace je konzultována s praktickými lékaři.

4. Nutriční péče

Nutriční péče je v domově koordinována nutriční terapeutkou, která při tom spolupracuje s praktickými lékaři a lékařem nutricionistou.

Veškerá péče je prováděna se souhlasem klienta nebo zastupující osoby, s ohledem na jeho potřeby a lidskou důstojnost.

Technické podmínky zdravotní péče

Vybavenost zdravotními přístroji:

 • pulsní oxymetry,
 • odsávačky,
 • tonometry, glukometry, laserové teploměry,
 • digitální váhy pro imobilní klienty,
 • digitální fotoaparát na fotodokumentaci.

Technická vybavenost domova:

 • centrální koupelny s hydraulickými vanami,
 • elektrické zvedáky pro různé typy imobility klientů.

Vybavenost pokojů:

 • jedno a dvoulůžkové pokoje (na pracovišti Koutkova s příslušenstvím – WC, koupelna)
 • elektricky či mechanicky polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi

Pokoj si klient může za předem domluvených podmínek vybavit vlastní televizí, rádiem či chladničkou a může si na pokoj donést drobné předměty z domácího prostředí.

Kontakty

V případě potřeby řešení některé oblasti spadající do kompetencí vedoucích pracovníků úseku zdravotní péče kontaktujte prosím:

Staniční sestra DZR Koutkova: +420 730 842 205, stanicni.dzr.dpstrebic@gmail.com

Staniční sestra DS Koutkova: +420 604 232 608, stanicni.koutkova.dpstrebic@gmail.com

Staniční sestra DS Kubešova: +420 604 211 287, stanicni.kubešova.dpstrebic@gmail.com

Vrchní sestra: +420 739 607 942, vrchni.koutkova.dpstrebic@gmail.com

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Diskuzní forum

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

144386