Čaje o čtvrté

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, pořádá svépomocnou skupinu "ČAJE O ČTVRTÉ", která je určena rodinným pečovatelům a všem, kteří pomáhají nemocným s různými formami demence.

Svépomocná skupina se schází v prostorách Domova pro seniory Koutkova v Třebíči v 16 hodin.
Během prázdnin se svépomocná skupina nekoná.

Pro veškeré informace o svépomocných skupinách a této problematice se mohou rodinní pečovatelé obrátit na Domov pro seniory:
Koutkova - tel: 568 821 301, email: socialni.vedouci.dpstrebic@gmail.com
Kubešova - tel: 568 841 575, email: socialni.kubesova.dpstrebic@gmail.com
Rodinní pečující mají možnost se domluvit na osobní konzultaci v rodinách po telefonickém objednání.

Rodinní pečovatelé mají možnost řešit aktuální problémy s péčí o člověka s demencí, získávat informace o Alzheimerově chorobě, k dispozici jsou zdarma informační materiály a informace
o aktivitách České alzheimerovské společnosti a možnosti sociálních služeb v regionu.

Na tato setkání zveme odborníky ze zdravotnictví, kteří se touto problematikou zabývají a též zástupce domovů pro seniory, které přijímají klienty s demencí.

Termíny setkání 1. pololetí 2017 - vždy poslední úterý v měsíci - v 16 hodin - Domov pro seniory, Koutkova 302, Třebíč:

únor 2017 -  z organizačních důvodů se svépomocná skupina nekoná

březen 2017 -  28.3.2017

duben 2017 -  25.4.2017

květen 2017 - 30.5.2017

červen 2017 - 27.6.2017

Cílem těchto skupin je snaha řešit problémy péče o člověka s demencí, předávat podporu, zkušenosti a pomoc občanům v kraji Vysočina.

Všichni jste srdečně zváni.