Aktivizační činnosti

Cílem aktivizačních činností je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu klienta, poskytnutí potřebné dávky fyzické činnosti, sbližování a společenský život. Aktivity slouží klientům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volný čas. Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu klienta.

Nabízíme tyto aktivizační činnosti:

  • Trénování paměti – používání různých technik, jak zlepšovat, udržet a rozvíjet mentální   schopnosti.
  • Terapeutické techniky:
  • o    výtvarné techniky – malba, kresba, malování na sklo, ubrousková technika;
    o    textilní techniky – vyšívání, pletení, šití;
    o    práce s keramickou hlínou,
    o    práce s papírem – vystřihování, sestavování geometrických obrazců;
    o    práce s hmotou – modelování, tvarování
    o    pečení a vaření
    o    nácvik jemné motoriky – navlékání korálků, skládání puzzle
  • Canisterapie (práce se psy) je v domově pro seniory využívána jako podpůrná léčba pohybového aparátu, ale především psychiky, neboť se zabývá duševní i fyzickou stránkou klienta. Své uplatnění nachází především u klientů s větší mírou závislosti a u osob nedůvěřivých a úzkostných.
  • Sportovní činnosti, při kterých klienti mají možnost vlastní realizace v jednoduchých sportovních disciplínách a zlepšují si tak fyzickou kondici.
  • Společenské programy zajišťují pasivní zábavu, kdy v domově pro seniory vystupují žáci mateřských, základních i uměleckých škol, herci, zpěváci, hudební kapely, kouzelníci.
  • Hudební programy, jejichž součástí jsou rytmická cvičení a poslech reprodukované hudby.
  • Vzdělávací programy jsou zaměřené přednášky na téma zdravý životní styl, historii, cestování apod. Společné čtení z denního tisku je aktivitou ve skupince.
  • Oslavy narozenin klientů
  • Náboženské programy – v domovech probíhají pravidelně mše
  • Práce na počítači

Časový program aktivizačních činností je vždy veřejně dostupný na nástěnkách domovů, klienti jsou vždy v pondělí ráno seznamováni s programem na celý týden.

Napište nám

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Diskuzní forum

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

039629