Naším posláním je
poskytovat nepřetržité pobytové sociální služby seniorům s cílem prožití
důstojného a plnohodnotného stáří.
Zároveň všem uživatelům nabízíme a zajišťujeme, přiměřenou
podporu a péči, dle jejich přání a potřeb
a smysluplné prožívání volného času.

Domov Koutkova

Kapacita zařízení je 108 klientů
 64 jednolůžkových pokojů
22 dvoulůžkových pokojů
více info

Domov Kubešova

Kapacita zařízení je 64 klientů

16 jednolůžkových pokojů
24 dvoulůžkových pokojů
více info

Novinky z domova Koutkova

V květnu 2016 jsou to již 3 roky, kdy aktivně spolupracujeme s Dobrovolníky z Dukovan a dalšími dobrovolníky jednotlivci - v sekci Info najdete bližší informace.

Ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč jsme vydali Minikuchařku - v sekci Aktivity si ji můžete prohlédnout.

 

Novinky z domova Kubešova

V letošním roce se nám podařilo navázat novou spolupráci v oblasti canisterapie, aktivita je velmi žádaná u našich klientů.Vize organizace:

Našim cílem je budovat na profesionální úrovni příjemné místo pro život seniorů s respektem k jejich individuálním potřebám.

Cíle služby: Cílem služby je pomoci uživatelům udržovat soběstačnost, umožnit jim aktivní prožití volného času v domově a udržovat společenské a sociální kontakty.

Kritéria:

  • u uživatelů udržet případně zlepšit soběstačnost v úkonech péče o vlastní osobu, /v oblasti stravování, hygienických úkonů a oblékání/ prostřednictvím ergoterapeutických a rehabilitačních programů (15% předpoklad)
  • v následujícím roce nabízet další tři inovované podněty /aktivity/ pro udržení a zlepšení fyzické a psychické kondice v oblasti trávení volného času
  • udržet a dle možností rozšířit společenské i sociální kontakty s rodinou a předchozím bydlištěm
  • mezigenerační kontakty s okolím DpS, současně se více zapojit do komunitního plánování Města Třebíče

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova vznikl ke dni 1. 7. 2006 sloučením dvou stávajících domovů důchodců (Domov důchodců Koutkova a Domov důchodců Kubešova).

Posláním Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvková organizace, je poskytování nepřetržité pobytové sociální služby seniorům s cílem prožití důstojného a plnohodnotného stáří. Zároveň všem uživatelům nabízí a zajišťuje, s poskytnutím přiměřené podpory a péče, dle jejich přání a potřeby, smysluplné prožívání volného času. Domov poskytuje své služby ve dvou budovách v odlišných lokalitách města Třebíče.

Kromě zdravotní a ošetřovatelské péče zabezpečuje domov také péči sociální, vzdělávací, sportovní, kulturní a zájmovou. V rámci jednotlivých tématických klubů mají uživatelé možnost společně se scházet, navzájem si pomáhat, povídat si a také účelně trávit svůj volný čas.

Naším přáním je, aby se náš domov stal místem setkávání a prolínání všech generací, světa zdravých a mladých se světem seniorů, kteří mají ze zdravotních i sociálních důvodů sníženou soběstačnost.


Napište nám

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar